Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

JOIN THE CLUB

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Geschiedenis

DE VOORGESCHIEDENIS

Groenenhoek VC is een vereniging met meer dan 40 jaar geschiedenis.

Het begon allemaal met Frieda Van De Putte (geboren op 11 april 1941 en toen wonende te Berchem), die in 1974 besliste om een cursus volleybaltraining te volgen.
Nadat ze die trainingslessen had gevolgd was ze op zoek naar andere geïnteresseerden om haar techniek wat te oefenen. Ze vroeg vervolgens aan enkele leden van de plaatselijke turnkring of ze na de turnles zin hadden om mee een balletje te slaan. Die interesse was er. En na verloop van tijd dacht men er aan om een échte volleybalploeg op te richten. Er werd een naam gekozen, een bestuur opgericht en reglementen opgemaakt.


1975 - STICHTING VAN GROENENHOEK VC

In 1975 nam Frieda het initiatief om Groenenhoek VC op te richten! En wat eerder als een vriendenploegje was ontstaan begon nu meer en meer op een kleine volleybalclub te lijken. Ondertussen hadden ze een ploegje kunnen samenstellen en in de lente van 1975 speelden ze met iedereen samen in de buurt van de luchthaven van Deurne en ook op een pleintje van een huizenblok te Berchem.

In het najaar van 1975 werd er een "reglement van inwendige orde" opgesteld.
Pittig detail: art. 12 “Het was ten strengste verboden om een volleybal met de voet te trappen”.  
Er werd toen ook een boete van 5 frank per overtreding aangerekend.

Het bestuur bestond toen uit vier leden: Frieda Van De Putte - Ria Taeymans - Piet Jacobs – Freddy Hordies
En op 1 september 1975 telde de club al 23 leden, waarvan 12 dames en 11 heren. 


In 1977 bestond de raad van bestuur nog slechts uit twee personen namelijk:  Frieda Van De Putte (voorzitster/trainster) en Louisa Evers (secretaris).

In oktober 1978 werd de sportzaal van het Koninklijk Atheneum te Berchem voor een derde afgehuurd. Wedstrijden werden er gespeeld onder de categorie vrije tijd van het BLOSO. Die organisatie werd op dat moment geleid door Jos Leys uit Herentals. Iedere maand werden er 2 tot 3 wedstrijden gespeeld. Het was een soort competitie dat zeker niet als een officiële competitie bestempeld mocht worden. Want zo werden er bijvoorbeeld steeds 4-sets gespeeld zodat de kans op een gelijke stand groot was.

 

1983 - EEN NIEUWE LOCATIE

In september 1983 werd er in Borgerhout een nieuwe sporthal geopend en Groenenhoek had het geluk om er als eerste naartoe te mogen.
Dit was de sporthal Luisbekelaar en het werd onze vaste stek. Datzelfde jaar startte er een damesploeg van Groenenhoek in de GEM-competitie. 

Iedereen was welkom in onze club: Zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden en alle nationaliteiten. 
De leuze van Frieda was: “sport voor iedereen, als je maar beweegt”.

 

In de jaren 90 werd er om de financiën wat op peil te houden jaarlijks marsepein verkocht. Dit werd gedaan van 1990 tot 2012.
Toen er later meer heren aansloten, konden die ook meespelen in de GEM-competitie. Jaren ging het zo verder. 

Omstreeks 1997 stopten de dames met het BLOSO. De heren stopten een jaar later in 1998, om achteraf tijdelijk terug te keren van 2000 tot 2003.

 

2000 - DE CLUB VANAF 2000

In augustus 2000 nam André Schrauwen de taak van secretaris/penningmeester op zich. 

In 2005 vierde Groenenhoek VC zijn 30-jarig bestaan met een etentje in Fort 3 te Borsbeek.

Vanaf september 2008 stopte de GEM-competitie. En er werd overgestapt naar de FALOS-competitie van KWB. In het begin hingen we af van KWB Leest. 
De heren speelden al in deze competitie sedert het seizoen 2006-2007. En ondertussen was er zelfs even een tweede herenploeg "de Boys" die onder een aantal vriendenclubs speelden. Tijdens het seizoen van 2010-2011 kwam er dan weer een tweede damesploeg bij.

Op 14 mei 2011 werd de zeventigste verjaardag van Frieda gevierd in sporthal Plantin Moretus te Borgerhout met een aangepaste volleybaltraining voorzien van een hapje en een drankje.

 

2012 - EEN NIEUWE VOORZITSTER

In de lente van 2012 werd Frieda Van De Putte ere-voorzitster en de taak van voorzitster werd overgenomen door Maria Verhoeven.
Tijdens datzelfde jaar stapten we over van KWB Leest naar KWB Berchem-H. Sacrament. Dit betekende dan ook het einde van de marsepeinverkoop.

Frieda bleef echter nog wel trainingen geven, maar werd sinds september 2011 bijgestaan door haar nicht Kristina Van De Putte.
In 2012 stopte Frieda definitief met lesgeven en nam Kristina Van De Putte de rol van trainster helemaal op zich.

Vanaf het seizoen 2011-2012 dienden we de sporthal Luisbekelaar in Borgerhout te verlaten en was het niet altijd gemakkelijk om onze twee trainingsdagen aan te houden. 

In mei 2013 werd de eerste editie van ons eigen grasvolleybaltoernooi georganiseerd in het “Te Boelaerpark” om mensen uit de buurt kennis te laten nemen met de volleybalsport en de club. In september 2013 stopten de heren. Maar de dames deden nog wel verder met twee ploegen.

In de tussentijd was er terug een nieuwe vaste plek voor de trainingen in de sporthal Plantin Moretus te Borgerhout.  Wedstrijden werden nog steeds gespeeld in sporthal De Rode Loop te Merksem. 

Groenenhoek VC met een 40-tal leden en organiseert de club jaarlijks een grasvolleybaltoernooi. En met uitzondering van de uitgeregende editie in 2014 waren deze telkens een groot succes.


2015 - EEN NIEUWE SECRETARIS & PENNINGMEESTER

In februari van dat jaar zijn we met de leden van de club op weekend geweest in Wirtzfeld. En toen we daar aankwamen lag er een halve meter sneeuw.
Dus dat zorgde voor leuke sneeuwballengevechtjes, toffe sneeuwwandelingen en prachtige wintertaferelen.

In de maand mei hielden we voor de derde keer ons Grasvolleybaltoernooi in het Te Boelaerpark.

Op 1 augustus 2015 gaf André Schrauwen zijn taak als secretaris/penningmeester na 15 jaar door aan Stéphane Antezak (de nieuwe secretaris) en Linos Dendrinos (de nieuwe penningmeester). Twee nieuwkomers die nog relatief weinig ervaring hadden in de volleybalwereld.

 

2016 – WE WORDEN NU NOG MEER GEZIEN

In september 2016 namen we deel aan de “maand van de sportclub” en hielden we zelfs een fotoshoot tijdens één van onze eerste trainingen.
Het resultaat mocht er wel zijn en de foto’s hiervan zijn eveneens te bewonderen op onze website. 

Toen zijn we ook begonnen met de facebookgroep van Groenenhoek te gebruiken voor matchverslagen.

Op 21 mei organiseerden we voor de vierde keer ondertussen ons bekende Grasvolleybaltoernooi.

 

2017 – ZELFS TOT OVER DE GRENS

In januari 2017 begon onze website vorm te krijgen en werd toen ook online gepubliceerd.

In maart gingen we met z’n allen zelfs tot over de grens heen, want we gingen dit jaar op weekend in de Nederlandse gemeente Boxtel. Daar hebben we mooie natuurwandelingen gehouden, gepingpongd, gevolleybald en ’s avonds hebben de jongens het tegen de meisjes opgenomen in de grote soundmixshow.

Op 7 mei hielden we onze vijfde editie van het ondertussen bekende Grasvolleybaltoernooi in het Te Boelaerpark.
Het was een groot succes! En we kwamen zelfs met een artikel in de lokale krant “De Zondag” voor.

 

2018 – ZELFS TOT OVER DE GRENS

In maart 2018 trokken we met onze leden op weekend naar Xhoffraix in de Belgische Oostkantons.
Dit werd een gezellig onderonsje en we hadden prachtig weer gedurende gans het weekend.

Op 6 mei was het alweer tijd om ons Grasvolleybaltoernooi te houden en dit werd zelfs onze zonnigste en warmste editie ooit.

En tijdens de zomer van dat jaar besloot Stéphane Antezak om te stoppen en zijn taak van secretaris over te dragen aan iemand anders van de club.